Polski Związek Eksploratorów – co warto o nim wiedzieć?

ByRedakcja

mar 22, 2023
polski związek eksploratorów

Polski Związek Eksploratorów to największa w kraju organizacja, która zrzesza poszukiwaczy, historyków, eksploratorów i badaczy historii. Jak można do niego wstąpić? Ile wynosi składka? Czym dokładnie zajmuje się zrzeszenie? Postarajmy się odpowiedzieć na te pytania!

Czym jest Polski Związek Eksploratorów?

PZE jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających w strefie pożytku publicznego. Założyciele związku dostrzegli potrzebę utworzenia reprezentacji trzeciego sektora skupiającego organizacje zajmujące się szeroko pojmowaną dbałością o zachowanie dziedzictwa narodowego, a także ochronę dóbr kultury.

Ponadto Związek Eksploratorów działa dla wzmocnienia powyżej przedstawionych organizacji, będąc jednocześnie otwartym na współpracę z innymi środowiskami. Wszelkie działania członków zrzeszenia oparte są na konstytucyjnych zasadach pomocniczości, dialogu społecznego oraz współdziałaniu. Osoby te charakteryzuje także otwartość i solidarność we wzajemnym wspieraniu organizacji pozarządowych.

PZE jest dumne z tego, że walczy o respektowanie przepisów przez urzędy oraz o zmianę prawa dla eksploratorów i kolekcjonerów. Jjest to organizacja Non-Profit, której celem jest unormowanie sytuacji prawnej eksploratorów w Polsce.

Przeczytaj też: Język kaszubski czy gwara kaszubska? | Najlepsze spływy kajakowe na Kaszubach

Dlaczego warto być w PZE?

Jak już wspomnieliśmy, federacja ma na celu wspólne działanie na rzecz zmiany przepisów związanych z poszukiwaniami i kolekcjonerstwem. Dlaczego było konieczne jej założenie?

Polscy poszukiwacze z powodu fatalnie skonstruowanego prawa do poszukiwań potrzebują własnego, silnego przedstawiciela. Niezbędne jest również wsparcie merytoryczne, edukacja i ochrona w ramach istniejących już przepisów. Niestety, urzędnicy wciąż mają problemy techniczne (system jest mało sprawny) oraz interpretacyjne, a nierzadko sami mają problem ze stosowaniem i respektowaniem przepisów do poszukiwań. W związku z tym w swoich decyzjach kierują się głównie subiektywną opinią i uprzedzeniami.

PZE znając tę sytuację, stara się przeciwdziałać różnego rodzaju nadużyciom i niesprawiedliwości. Jego członkowie nawiązują kontakty i współpracę np. z Lasami Państwowymi, gdyż tereny te są atrakcyjne dla pasjonatów poszukiwań. Możemy też w Związku Eksploratorów uzyskać pomoc przy wnioskach, odwołaniach, ponagleniach i skargach.

Co więcej, PZE przygotował również blog poradnik pod nazwą Poszukiwacz Weekendowy, w którym znajduje się moc aktualnych porad i gotowych dokumentów, które wyjaśniają, w jaki sposób poszukiwać, by nie narażać się na kłopoty z prawem. W sprawach poważniejszych możemy liczyć na bezpośrednią pomoc, kontaktując się telefonicznie z wyszkolonymi członkami organizacji.

Platforma szkoleniowa

Polski Związek Eksploratorów poszedł jeszcze o krok dalej i przygotował szkolenia przydatne w zdobywaniu doświadczenia poszukiwacza. Wszystkie kursy są bezpłatne, ponieważ realizuje się je w ramach składek członkowskich.

Kurs podstawowy jest obowiązkowy, by móc otrzymać legitymację członkowską PZE. Warto tu jednak zaglądać nawet wtedy, gdy jesteśmy już doświadczeni, ponieważ baza wiedzy jest na bieżąco uzupełniana.

Dobrze jest również skorzystać z opcji zatytułowanej Szkoła Konserwacji. To dość unikatowy cykl lekcji, w których dyplomowany konserwator pokazuje, jak odnowić i zakonserwować wyrób metalowy. Kurs przeznaczony jest dla amatorów-hobbystów, którzy chcieliby na własną rękę móc zabezpieczyć niezabytkowe przedmioty w swojej kolekcji.

Jak dołączyć do Polskiego Związku Eksploratorów?

Jeśli ten temat nas interesuje, zachęcamy do zajrzenia na oficjalną stronę związku (pze.org.pl). Dowiemy się z niej, że aby stać się członkiem stowarzyszenia, najpierw będziemy musieli dokładnie zapoznać się ze statutem organizacji, polityką prywatności i regulaminem strony.

Następnym krokiem jest wypełnienie formularza, zalogowanie się na stronie i odbycie obowiązkowego szkolenia. Co ważne, każdy członek PZE powinien opłacić składkę członkowską. W przypadku osób niezrzeszonych w innych organizacjach wynosi ona 120 złotych, a dla członków stowarzyszeń tworzących Polski Związek Eksploratorów jej koszt spada do 60 złotych.

Jeśli uda nam się pomyślnie przejść wszystkie te etapy, już wkrótce staniemy się członkami elitarnego grona pasjonatów historii, którzy nie boją się walczyć o swoje prawa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *